Бидэнтэй нэгдэх

Тод мэдээ

Нутгийн өөрийн удирдлага мөхөж байна

Огноо:

,

Сэтгүүлч:

Тэртээ 100 жилийн өмнө 20-р зууны 1921 онд Ардын хувьсгалын ялалтыг зарлан тунхаглаж, ардын эрхт хэмжээт цаазат Монгол улс байгуулснаар Монголчууд үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолын үнэ цэнийг мэдэрч, ардчилсан өөрчлөлтийн эхлэлийг тавьсан түүхтэй. Улмаар 1924 онд Анхдугаар үндсэн хуулиа баталж, Монгол Улсад эрэгтэй, эмэгтэй, насанд хүрсэн хүн бүр аливаа сонгуульд саналаа өгөх, сонгох, сонгогдох адил тэгш эрхтэйг хуульчлан баталгаажуулсан.

Монгол улсын Анхдугаар үндсэн хуулийн гуравдугаар зүйлд: Улс төрийн бүх хэргийг ард түмнээс удирдан гүйцэтгүүлэх явдлыг хүндэтгэх... агуулгыг, мөн 1992 онд батлагдсан Монгол Улсын шинэ үндсэн хуульд Монгол Улсын иргэн бүр төрийн аль ч шатанд төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан засаглалын эрхэд оролцох боломжтойг тус тус заасан төдийгүй нутгийн удирдлага, төрийн удирдлага хоёр аль аль нь давуу эрх эдлэхгүйгээр хосолмол байдлаар засаг, төрийн үйл ажиллагааг удирдаж явуулах ёстойг тусгасан байдаг.

Харин 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлээд байгаа Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуультай /МУЗЗНДНТУТХ/ холбоотой хэд хэдэн асуудал иргэдийн сонгох, сонгогдох эрх болоод, төрийн үйл хэрэгт төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан оролцох боломжийг хязгаарласан. Мөн шат шатны иргэдийн төлөөллийн байгууллагад сонгогдон ажиллаж буй төлөөлөгчдийн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх засаглал буюу Засаг даргын үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрхэд “хуульчлан халдаж”, эдийн засгийн эрх чөлөө, үйл ажиллагаа явуулах боломжийг хаан боогдуулж, эргээд гүйцэтгэх засаглалийн хараа хяналтад ажиллахаас өөр гарцгүй болгож буй тухай энэхүү нийтлэлээр хөндөхийг зорилоо.

Эдгээрийг “Иргэний эрхийн зөрчил”, “ИТХ-ын байгууллагын эрхийн зөрчил”, “Төлөөлөгчийн эрхийн зөрчил”, “Засаглалын эрхийн зөрчил” гэсэн үндсэн хэсгүүдэд хуваан авч үзье!

Нэг: Иргэний эрхийн зөрчил

Иргэн та анхан шатны нэгж буюу хорооны иргэдийн нийтийн хурлын сонгуульд санал өгснөөр хорооны засаг дарга, ИНХ-ын даргын томилгоонд оролцох эрхтэй. Түүнчлэн дүүргийн ИТХ-ын сонгуулиар ИТХ-д төлөөлөгчөө сонгож, Засаг даргын томилгоонд оролцоно. Мөн Нийслэлийн ИТХ-ын сонгууль, УИХ-ын сонгуульд саналаа өгснөөр бүх шатны сонгуульд тэгш эрхтэйгээр оролцож, төлөөллийн ардчиллаа хэрэгжүүлэх боломж бүрддэг. Гэтэл 1992 онд батлагдсан ардчилсан үндсэн хуулийн “Иргэд сонгож байгуулсан төлөөллийн байгууллагаараа дамжуулан засаг төрийн үйл хэрэгт оролцоно” гэсэн суурь зарчим өдгөө алдагдахад хүрлээ.

Хоёр: ИТХ-ын байгууллагын эрхийн зөрчил:

Иргэдийн сонголтын үр дүнд бий болсон ДИТХ-ын байгууллага хэнээс ч хараат бус, өөрийн харьяалах засаг захиргааны нэгжийн нийгэм, эдийн засгийн асуудлыг бие даан шийдвэрлэж, иргэдийн хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалан ажиллах ёстой. Энэ нь одоо мөрдөж буй үндсэн хуулийн зарчим юм.

Гэтэл 2022 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс дагаж мөрдөж эхэлсэн МУЗЗНДНТУТХ-иар шат шатны иргэдийн төлөөллийн байгууллага хараат бусаар үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй болж, 100% Засгийн газрын хараат боллоо. Ард иргэдийн хараат байх ёстой байгууллагыг гүйцэтгэх засаглал буюу Засгийн газар хэрхэн хараат болгож буйг дурдвал тухайн засаг захиргааны нэгжид харьяалагддаг нийт хүн амын эрүүл мэнд, аж байдал, хүрээлэн буй орчныг сайжруулах, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, бүтээн байгуулалтад зарцуулагдах дүүргийн татварын орлогын бүрдүүлэлт, зарцуулалтыг МУ-ын Засгийн газар хуваарилах, захиран зарцуулах зохицуулалттай болсон нь нутгийн өөрийн удирдлагын байгууллагын хөгжил, эрх хэмжээнд гүйцэтгэх засаглал халдаж, “Нутгийн удирдлага, төрийн удирдлага хоёр хосолмол байдлаар ажиллаж, аль нэг нь давуу эрх эдлэхгүй 50:50 хувийн эрхтэйгээр засаг төрийн үйл ажиллагааг удирдаж явуулах зарчим”-ыг зөрчиж байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл танай гэр бүлд эцэг эхийн тань хөдөлмөрлөж олсон хөрөнгө мөнгийг хажуу айлынхан дур мэдэн зарцуулахтай адил.

Гурав: Төлөөлөгчийн эрхийн зөрчил

Шат шатны иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд төлөөлөгчөөр сонгогдон ажиллаж буй төлөөлөгчид сонгогдсон тойрогтоо үйл ажиллагаа явуулах, хараат бусаар төрийн үйлчилгээний байгууллага буюу, засаг дарга, ЗДТГ-ын үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломжийг эдийн засгийн эрх чөлөөгөөр хаан боогдуулж байна. Жишээлбэл: МУЗЗНДНТУТХ-иар төлөөлөгч нарт улирал тутам олгодог урамшууллын мөнгийг үгүй болгож, “Төлөөлөгчийн үйл ажиллагааны зардал” гэгчийг Монгол Улсын ЗГ-аас тогтоосон нормативын дагуу олгон, зарцуулалтыг хянах заалттай болсон. Өнгөц авч үзвэл энэ нь маш зөв хэлбэр мэт боловч үнэн хэрэгтээ үнсэн цалин орлогогүй иргэдийн хурлын төлөөлөгчид амьжиргааны эх үүсвэр, эдийн засгийн чадавхгүйн улмаас Засаг даргын дэргэдэх, гүйцэтгэх чиг үүргийн байгууллагуудад давхар ажиллах болж байна. Гүйцэтгэх чиг үүргийн байгууллагуудын дарга нарыг тухайн дүүргийн Засаг дарга өөрөө томилдог тул засаг даргын үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрх бүхий төлөөлөгч Засаг даргын удирдлагад ажиллах нь ИТХ-ын төлөөлөгчийн үндсэн үүргээ гүйцэтгэх, хэрэгжүүлэх боломжийг үгүй хийж байгаа юм.  Өөрөөр хэлбэл Засаг даргын үйл ажиллагаанд хяналт тавих боломжгүй. Энэ хоёр субъектийн хяналтын механизм алдагдаж, төлөөллийн ардчиллын үнэ цэнэ иргэдийн төлөөлөгчидтэй хамт үнэгүйдэж байна.

Тиймээс хойшид Иргэдийн Хурлын Төлөөлөгчийг тогтмол цалинтай болгож, Засаг даргын удирдлага дор ажиллахыг хуулиар хориглон, нутгийн өөрийн удирдлагын байгууллагын эрх хэмжээ, хяналт хэрэгжсэнээр, гүйцэтгэх шатны байгууллагын иргэдэд үзүүлэх үйл ажиллагаа сайжирна.

Дөрөв: Засаглалын эрхийн зөрчил

1992 оны шинэ үндсэн хуульд нутгийн удирдлага, төрийн удирдлага хоёр хосолмол байдлаар, 50:50 хувийн эрхтэйгээр засаг төрийн үйл ажиллагааг удирдаж явуулах ёстой гэж заасныг дээр дурьдсан. Гэтэл өнөөдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэн хуулиар ИТХ-ын байгууллага үндсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлж чадахгүйд хүрч байна.

Монгол Улсын улс төрийн намуудын дотоод дүрэмд “Ялсан намын дарга тухайн нэгжийн засаг даргад нэр дэвшүүлэх эрхийг эдлэх”-ээр заасан. Үүнээс улбаан улс төрийн намуудын томилгооны асуудал урган гардаг. Тухайлбал: Дүүргийн Засаг даргыг Нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн Засаг даргыг Ерөнхий сайд томилох агаад, Ерөнхий сайд МУ-ын ЗГ-ын тэргүүн юм. Нөгөө талаараа бүх шатны Засаг дарга, ЗДТГ нь гүйцэтгэх эрх мэдлийн байгууллага. Тэд нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагаас гаргасан шийдвэрийг гүйцэтгэх ёстой. Өөрөөр хэлбэл УИХ-аас гаргасан шийдвэрийг бүх гүйцэтгэх чиг үүргийн байгууллагууд, сум, дүүргийн ИТХ-аас гаргасан шийдвэрийг тухайн сум, дүүргийн Засаг дарга, ЗДТГ гүйцэтгэх чиг үүргийнхээ хүрээнд хэрэгжүүлэх зарчимтай байтал өдгөө энэ бүхэн урвуу хамааралтай болж үлдлээ.

Түүнчлэн Үндсэн хуульд зааснаар нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын тогтолцоо, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тогтоох нь Улсын Их Хурлын онцгой бүрэн эрхэд хамаардаг. Гэвч Хуулийн 54 дүгээр зүйлийн 54.2-т “Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албаны бүтэц, орон тоо, цалингийн санг Засгийн газраас тогтоосон хязгаарын хүрээнд Хурал өөрөө тогтооно.” гэж заасан буюу Хурлын Ажлын албаны тогтолцоо, зохион байгуулалтыг Засгийн газрын тогтоолоор тогтоох эрх зүйн байдлыг үүсгэж байна. Ийнхүү Улсын Их Хурал нь нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын зохион байгуулалтын үндсийг тогтоох чиг үүргийг хуулиар Засгийн газарт шилжүүлсэн нь Хуульд заасан онцгой бүрэн эрх болон үндсэн чиг үүргийг бусдад шилжүүлэхгүй байх суурь зарчмыг хөндөж, дээрх зохицуулалт нь Үндсэн хуулийн зохицуулалттай зөрчилдөх нөхцөлийг үүсгэсэн.

 Одоогоор Засгийн газрын 2021 оны 375, 376 дугаар тогтоолоор бүх шатны иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны бүтэц, орон тоог баталсан бөгөөд тухайлбал Нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд холбогдох хуулиар ногдуулсан чиг үүрэг болон иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын төлөөлөгчдийн тооноос хамааруулан нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албыг 35, Багахангай дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албыг 8, Багануур, Налайх дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албыг 10, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албыг 18, Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ажлын албыг 21 хүртэл орон тоотой байхаар тус тус тогтоогоод байгаа нь дээрх үндэслэлийн дагуу Үндсэн хуулийн цэцийн маргаан дагуулах, цаашлаад иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Ажлын албаны хэвийн үйл ажиллагааг алдагдуулж болзошгүй байна.

Энэ бүхнээс хархад Нутгийн удирдлагын эрх зүйн харилцааг зохицуулсан хууль тогтоомж шинэчлэгдсэн ч нутгийн өөрийн удирдлага мөхөл рүүгээ явж байна.

Цаашлаад намын ноёрхол тогтсон өнөөгийн нийгэмд улс төрийн намуудаас аливаа сонгуульд нэр дэвшигчдийн тооны харьцааг квотоор тогтоон, бие даагчид буюу сөрөг хүчний төлөөллийг квотоор нэр дэвшигчдийн тооноос олон байхаар хуульчлан тогтоох нь Ардчилсан Монгол Улсын ирээдүйн хөгжилд чухал үүрэг гүйцэтгэх юм.
Дэлгэрэнгүй унших
сурталчилгаа
Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийн санал хураалт дуусах хүртэл сайтын сэтгэгдэл бичих талбарыг түр хаасан тул хүлцэл өчье. TODOTGOL.MN сайтын редакц

Тод мэдээ

Тариалангийн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн системд бүртгэх сургагч багш бэлтгэх сургалт боллоо

Огноо:

,

Монгол Улсын Засгийн газар, Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас  хүнсний ногооны тариалан эрхлэгчдээ дэмжих зорилгоор стандартын шаардлага хангасан, зах зээлд худалдан борлуулсан 10 нэр төрлийн хүнсний ногоо (байцаа, шар лууван, шар манжин, хүрэн манжин, сонгино, саримс, хэмх, лооль, чинжүү, навчит ногоо)-ны 1 тонн тутамд 100 мянган төгрөгийн мөнгөн урамшууллыг энэ жилээс эхлэн олгохоор болсон. Тариаланчид, ногоочид энэхүү урамшуулалд хамрагдахын тулд:

  1. Газрын мэдээллийн нэгдсэн системд бүртгүүлсэн байх (egazar.gov.mn)
  2. Газар тариалангийн нэгдсэн систем (plant.mofa.gov.mn)-ийг тогтмол хөтөлж, гарал үүслийн цахим гэрчилгээ авсан байх
  3. Хүнсний ногооны борлуулалтыг и-баримт (e-barimt.mn) үүсгэн баталгаажуулсан байх гэсэн үндсэн гурван шаардлагыг хангасан байх ёстой.

Хүнсний ногоочдод урамшуулал олгох бэлтгэл ажлын нэг болох “Тариалангийн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн сан” цахим бүртгэл, хяналтын системд тариаланчид, ногоочдыг бүртгэж, заавар зөвлөгөө өгөх сургагч багш бэлтгэх сургалтыг зохион байгууллаа.

Тус сургалтад Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, ХХААХҮ-ийн Судалгаа хөгжлийн төв, Хөдөө аж ахуйн “Халх гол” үндэсний бүтээн байгуулалтын бүс, Монголын тариаланчдын үндэсний холбоо, “Монгол ногоо”, “Усалгаатай хөдөө аж ахуй” төслөөс хамрагдав.

Уг сургалтад хамрагдсан сургагч багш нар 21 аймгийн 100 сум, нийслэлийн 9 дүүргийн хүнсний ногооны тариалан эрхэлж байгаа ногоочдыг “Тариалангийн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн систем”-д бүртгэж, цаашид хэрхэн ашиглах заавар зөвлөмжийг өгөх юм.

Тиймээс аймаг, орон нутгийн удирдлагууд сургалтын бэлтгэлийг сайтар базааж, нэгдсэн систем, урамшуулал олгох тухай видео шторк, гарын авлагыг түгээхэд хамтран ажиллахыг уриалж байна гэж Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас мэдээллээ.

Дэлгэрэнгүй унших

Тод мэдээ

Технологийн компаниуд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцууллаа

Огноо:

,

“Улаанбаатар хотын цахим шилжилт” төслийг танилцуулах үеэр мэдээлэл, технологийн тэргүүлэгч 70 гаруй аж ахуйн нэгжийн төлөөлөл бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ олон нийтэд сурталчлан таниулах арга хэмжээ зохион байгуулсан юм. Энэ үеэр тэдний сэтгэгдлийг сонслоо.

“E-School”  СИСТЕМЭЭ СУРАГЧ, БАГШ, ЭЦЭГ ЭХЧҮҮДЭД ЗОРИУЛАН  БҮТЭЭСЭН

"Дижитал Эдү Менежмент" ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Ундрал: -"Дижитал Эдү Менежмент" ХХК нь 2015 оноос эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд "Ай Си Ти групп" ХК-ийн охин компани. Бид хөгжүүлж буй “E-School”  системээ  ерөнхий боловсролын сурагч, багш, эцэг эхчүүдэд зориулан  бүтээсэн. Тодруулбал, “E-School” буюу сургуулийн удирдлагуудад, “E-Teacher”  буюу багш нарт, “E-Parent” буюу эцэг, эхчүүдэд зориулсан аппликэйшнүүдээс бүрдсэн систем юм. Эцэг, эхчүүд тус аппликэйшнийг ашиглан хүүхдийнхээ сурлага, хүмүүжил болоод тухайн өдрийнх нь идсэн хоол, сургуулийн автобустай холбоотой мэдээлэл зэргийг нэг дороос авах боломжтой. Одоогоор ерөнхий боловсролын 51 сургуулийн 2500 гаруй багш, 20 мянга гаруй сурагч, эцэг, эхчүүд манай системийг ашиглаж байна. Өмнө нь цомхон хүрээний хэрэглэгчид манай бүтээгдэхүүнийг ашигладаг байсан бол өнөөдрийн энэхүү “Улаанбаатар хотын цахим шилжилт” төсөлтэй уялдуулан нийслэлийн бүх эцэг, эх хүүхдийнхээ талаарх мэдээллийг гар утаснаасаа авах, боловсролын тэгш, хүртээмжтэй байдлыг бий болгоход чухал ач холбогдолтой арга хэмжээ болж байна.

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН КАРТЫГ БҮРЭН ЦАХИМЖУУЛАХ ЗОРИЛГОТОЙ

“И Клиник” ХХК-ийн Борлуулалт, маркетингийн албаны дарга  Ш.Дэлгэр: -Манай компани 2014 оноос эхлэн эрүүл мэндийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компаниудад системээ хөгжүүлж эхэлсэн. Тодруулбал, эмнэлгийн удирдлага, лабораторийн удирдлага,  шүдний эмнэлэг, сувилал, эмийн сангийн системийг нэвтрүүлсэн юм. Үүнээс гадна эрүүл мэндийн датаг хадгалах үйлчилгээ,  дүрс оношилгооны системийг хөгжүүлж байгаа. 2022 оны гуравдугаар сараас эхлэн “И Клиник” эрүүл мэндийн нэгдсэн платформыг зах зээлд нэвтрүүлсэн. Уг платформоор дамжуулан улсын болон хувийн 40 гаруй эмнэлгийн 300 орчим эмчид онлайн үзлэгийн цаг захиалах боломжтой. Мөн лабораторийн удирдлагын системд бүртгэлтэй 100 гаруй лабораторид шинжилгээ өгөн, хариугаа онлайнаар авах боломж бүрдсэн. Цаашид жороор олгох эм болон бусад эмийг тус платформоор дамжуулан захиалах боломжийг бий болгохоор ажиллаж байна. Мөн цаасан хэлбэрийн эрүүл мэндийн картыг бүрэн цахимжуулах зорилготой байгаа.

БҮХ АВТОБУСНЫ БУУДАЛД КАРТ БОРЛУУЛАХ, ЦЭНЭГЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ БОЛОМЖИЙГ БҮРДҮҮЛЖ БАЙГАА

"Ай Си Ти групп" ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга Г.Лхамсүрэн: -Нийтийн тээврийн салбар цахимжаад, иргэд гар утаснаасаа автобусны буудал болон бусад мэдээллийг харах, автобусны буудлаас төлбөр тооцооны картаа авах, бүх төрлийн хэрэгслээр картаа цэнэглэх бололцоог монгол инженерүүд бий болголоо. Мөн автобусны карт борлуулах, цэнэглэх байршил хязгаарлагдмал байдаг асуудлыг халж, бүх автобусны буудалд карт борлуулах, цэнэглэх төхөөрөмжийг суурилуулах боломжийг үүсгэж байгаа. Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүрч үйлчлэх үүднээс эдгээр төхөөрөмжөө хиймэл оюун ухаанаар тоноглосон. Үүнээс гадна, автобусны байршлыг бодитоор хянах боломжийг нэвтрүүлснээр өвлийн хүйтэн нөхцөлд автобус удаан хүлээж зогсох зэрэг асуудлыг шийдэж байгаа. Бид гаднын нэг ч төлбөртэй систем ашиглаагүй. Картаас эхлээд бүх системийг монголчууд өөрсдөө хийснээрээ онцлог. Уг системийг Улаанбаатар хотын удирдлагуудад танилцуулахаас өмнө Эрдэнэт хотод нэвтрүүлсэн бөгөөд маш амжилттай хэрэгжиж байна. Одоо ашиглаж байгаа “U-Money” системээс хамаагүй бага өртөгтэй.  Хамгийн гол нь нийтийн тээврийн салбар тасралтгүй хөгжих ёстой. Тиймээс энэ намраас эхлэн Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн салбарт энэхүү системээ нэвтрүүлэхээр ажиллаж байна.

Нийслэлийн Сургалт, судалгаа, олон нийттэй харилцах газар

Дэлгэрэнгүй унших

Тод мэдээ

1.8 км урттай үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн ажил эхэллээ

Огноо:

,

Хан-Уул дүүргийн 8, 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Жаргалантын аманд 1.8 км урт үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн барилга угсралтын ажлыг эхлүүллээ.

Тодруулбал, тус байршилд түр зуурын усархаг бороо ороход авто зам, талбай усанд автаж, улмаар иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хүндрэлтэй нөхцөл байдал үүсдэг. Тиймээс тус асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс НЗДТГ-ын захиалгаар Геодези, усны барилга, байгууламжийн газар 1.8 км урт үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн барилга угсралтын нэгдүгээр ээлжийн ажлыг ийнхүү эхлүүлээд байна.

Тухайн хэсэгт улсын онц чухал объект болох Эх нярайн эрүүл мэндийн үндэсний төв-2, Архивын ерөнхий газар болон томоохон аж ахуй нэгжүүд үйл ажиллагаа эрхэлдэг тул хөдөлгөөний эрчим ихтэй. Үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн ажлыг 2022-2023 онд хийж гүйцэтгэх бөгөөд эхний ээлжийн ажлыг 2022 оны наймдугаар сарын 20-нд дуусгахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

ГЕОДЕЗИ, УСНЫ БАРИЛГА, БАЙГУУЛАМЖИЙН ГАЗАР ОНӨААТҮГ

Дэлгэрэнгүй унших
сурталчилгаа
Тод индэр4 цаг 56 минут

Ц.Хатанбаатар: Хүүхдийг гэмт хэрэг, осол, гэмтлээс урьдчилан сэргийл...

Тод мэдээ4 цаг 59 минут

Тариалангийн үйлдвэрлэлийн нэгдсэн системд бүртгэх сургагч багш бэлт...

Тод мэдээ5 цаг 2 минут

Технологийн компаниуд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ танилцууллаа

Тод мэдээ5 цаг 5 минут

1.8 км урттай үерийн хамгаалалтын барилга, байгууламжийн ажил эхэллэ...

Тод мэдээ5 цаг 8 минут

Монгол орны тахийн тоо толгой 1000 давлаа

Тод мэдээ5 цаг 12 минут

ТЦА: Хэт ядарсан үедээ жолоо барихаас татгалзаарай

Өнөөдөр5 цаг 15 минут

Үерийн аюулаас сэрэмжтэй байхыг онцгойлон анхааруулж байна

Тод мэдээ5 цаг 17 минут

Үндэсний их баяр наадмыг зохион байгуулах комиссын даргад салбар хор...

Өнөөдөр5 цаг 20 минут

Улаанбаатарт өдөртөө 28 хэм дулаан

Өнөөдөр5 цаг 29 минут

Үс шинээр үргээлгэх буюу засуулахад тохиромжгүй

Тод мэдээ2022/06/24

Виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн анхааралд

Тод мэдээ2022/06/24

Нийслэлийн албан тушаалтнуудын автомашиныг хурааж эхэллээ

Санал болгох